Privacyverklaring


Djuusje’s Theewereld, gevestigd aan de Ruttenseweg 1 – 8313 RG te Rutten,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Djuusje’s Theewereld
Ruttenseweg 1
8313 RG  Rutten
+31 6 18 51 65 66

info@djuusjes.nl

www.djuusjes.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
Djuusje’s Theewereld persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Ons basisprincipe is dat wij nooit meer persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken dan strikt noodzakelijk. Onder persoonsgegevens worden verstaan: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Wanneer u een overeenkomst met ons sluit of heeft gesloten of als u een (nieuwe) dienst van ons wil gebruiken, hebben wij voor de uitvoering daarvan persoonsgegevens van u nodig. De persoonsgegevens die in dit kader door ons verzameld worden, gebruikt Djuusje’s Theewereld voor de verzending van het product. De wettelijke grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens voor of omdat dit noodzakelijk is voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst. Uw persoonsgegevens hebben wij nodig om een deugdelijke administratie te kunnen voeren.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternamen
– Telefoonnummers
– E-mailadressen
– Straat en huisnummer
– Postcode

Ten slotte kunnen wij persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. De wettelijke grondslag hierbij is een gerechtvaardigd belang.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Djuusje’s Theewereld verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten
– Het (laten) bezorgen van producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Djuusje’s Theewereld neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Djuusje’s Theewereld) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Djuusje’s Theewereld waart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor bepaalde gegevens geldt een wettelijke bewaartermijn. Zo hebben wij een bewaarplicht met betrekking tot onze debiteuren- en crediteurenadministratie van ten minste zeven jaar. Aan u gerichte facturen en betalingsgegevens bewaren wij voor deze termijn.

Voor persoonsgegevens die wij ontvangen in het kader van inhoudelijke behandeling van uw opdrachten hanteren wij een bewaartermijn van twee jaar na het einde van uw opdracht of klantrelatie met Djuusje’s Cadeaushop. Het kan zijn dat uw gegevens korter of langer bewaard worden, doordat bijvoorbeeld een samenwerking nog niet volledig is afgewikkeld.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan partners indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt, indien daartoe wettelijke verplichting bestaat of omdat wij gebruik maken van externe dienstverlening. Uiteraard worden uw gegevens door deze partijen altijd vertrouwelijk behandeld en uitsluitend in het kader van het door ons bepaalde doel.

Uw persoonsgegevens zullen nooit aan andere partijen verstrekt of verkocht worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Djuusje’s Theewereld gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op uw computer, smartphone of tablet worden opgeslagen. Nadat de houdbaarheidsdatum is verstreken, wordt de cookie automatisch verwijderd.

Voor meer informatie over het gebruik, beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/internet-en-telecom

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Djuusje’s Theewereld en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens door te e-mailen naar info@djuusjes.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Djuusje’s Theewereld wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Djuusje’s Theewereld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door een e-mail te sturen naar info@djuusjes.nl of te bellen naar (06) 18 51 65 66

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

“We vinden het belangrijk dat reviews een zo goed mogelijk beeld geven over onze producten en service. Onze beoordelingen worden daarom, onpartijdig, beheerd door WebwinkelKeur. Webwinkelkeur heeft maatregelen getroffen om de echtheid van reviews te garanderen. Welke maatregelen dit zijn lees je hier. Onze klanten worden niet beloond voor het schrijven van reviews. Er worden geen kortingen of andere cadeautjes gegeven.”

Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten of diensten op de website kunnen geen rechten worden ontleent.

Wijzigingen
Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien daartoe aanleiding is. De meest recente versie van dit privacy statement staat altijd op onze website www.djuusjes.nl


Contact
Voor vragen over onze gegevensverwerking kunt u zich richten tot info@djuusjes.nl of door te bellen naar (06) 18 51 65 66